漁船/無線電設備/SSB

   
 
                                                  
   
 
                                                     
                                                                    
                                                               
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                


漁船/無線電設備/VHF

https://sites.google.com/a/samsan.com.tw/new/FishingBoat/wu-xian-dian-she-bei/samyung-sh-200   
 
                                                   
   
 
                                                   
   
 
                                                  
https://sites.google.com/a/samsan.com.tw/tw/FishingBoat/wu-xian-dian-she-bei/icom-ic-m412   
 
                                                  

                        
                        


漁船/無線電設備/DSB 話機
https://sites.google.com/a/samsan.com.tw/new/FishingBoat/wu-xian-dian-she-bei/wenden-wtr-358-388