漁船/無線電設備/SSB

 
                            
 
  
 
                            
 
  
 
                            
 
  
 
                            
 
  
 
                            
 
  
 
                            
 
  
 
                             
 
 
 
     
                       
 
  


漁船/無線電設備/VHF

https://sites.google.com/a/samsan.com.tw/new/FishingBoat/wu-xian-dian-she-bei/samyung-sh-200 
                            
 
  
 
                            
 
  
 
                            
 
   
 
     
                       
 
  
 
                           
 
  
 
                             
 
 

漁船/無線電設備/DSB 話機
https://sites.google.com/a/samsan.com.tw/new/FishingBoat/wu-xian-dian-she-bei/wenden-wtr-358-388