https://drive.google.com/open?id=1W230Hk0U2IJmBD6uka5sJOlqb0vMb6pO


規格介紹

  • 內部及外部GPS天線
  • 128MB內部記憶體及內建標準的三榮電子海圖
  • 支援多國語言(英文、中文、俄羅斯文、泰文…等等)
  • 螢幕:5.6吋
  • 電源供應:10~34 V DC
  • 海圖卡:C-MAPTMSD Card(NT-MAX, NT+ or NT)
  • 尺寸:164(高)*183(寬)*74(深) 毫米